10 HR trends voor 2012


Wat staat er in 2012 allemaal te gebeuren in het HR-wereldje? Speciaal voor jou kijken we in onze kristallen bol. Helemaal gratis.

1. Sociale media
Wist je dat in 2018 de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt terechtkomt? Deze jongeren zijn geboren met een iPhone in de hand en opgegroeid met wifi. Deze jongeren posten berichten en denken daarbij in de verste verte niet aan een envelop die gebust moet worden in een metalen brievenbus op de hoek. Deze jongeren hebben ‘vrienden’ over de hele wereld, voor hen is niet informatie maar wel het delen van informatie macht … Over zes jaar komen deze jongeren dus op de werkvloer terecht. Overweeg je hun sociale media en internettoegang te ontzeggen, dan kan je het best je huiswerk overdoen. Behalve als je talenten noch wil aantrekken noch wil behouden, wat ook een HR-strategie op zich is.

2. KISSSificering
“Keep it simple, straight to the point and sexy.” Hou het simpel, beknopt en sexy. Aangezien de middelen (geld, talent, tijd, …) van elke organisatie blijven slinken, zullen wij onze processen, onze beslissings- en delegatiestrategieën moeten vereenvoudigen. Tijd voor ‘paperless’, digitalisering, afschaffing van onnodige controles. Maak het jezelf, je medewerkers, klanten en leveranciers gemakkelijk.

3. Kill the HR. Long live the People Management
Hoeveel procent van de HR-activiteiten in je organisatie kosten je HR-team meer energie dan ze opbrengen? Met andere woorden: wat zijn de boosdoeners? Benoem ze en laat ze achterwege of besteed ze uit als je ze niet kan laten vallen (betaling, …). Besteed meer aandacht aan people management: begeleid de teams, vorm inspirerende leaders, ontplooi je talenten, monitor de HR-indicatoren die echt bijdragen tot een efficiëntere business en dus tot nog meer tevreden (externe EN interne) stakeholders. Denk ‘stakeholder’, denk ‘SPICE’ (Society, (internal/external) Partners, Investors, Customers, Environment).

4. Happiness and Performance
2012 met het jaar van geluk worden. De media doen alvast hun best. De Harvard Business Review wijdt zijn editie van januari – februari 2012 aan Happiness. Het jaarlijkse congres van mRH (Belgische HR-leader) is gewijd aan Happiness (http://www.mrhcongress.com/). Organisaties zoals Zappos maken van Happiness hun corebusiness (online schoenen verkopen wordt een geluksbeleving – delivering happiness). Auteurs publiceren boeken over geluk, zoals Isaac Getz met “Liberté & Cie” (http://freedominclivre.com/). Een Franse TV zendt in prime time “Leurs secrets du Bonheur” uit, een maandelijks magazine waarin het geluk van de mens centraal staat … Gewoonweg iedereen wil zijn portie geluk. Waarom? Omdat in de economie geluk tot performantie leidt, zoals zo schitterend aangetoond wordt in de HBR of in een artikel in de NY Times (http://nyti.ms/zi2Jom). En omdat de optelsom “Vrijheid + Verantwoordelijkheid = Geluk + Performantie” de basis vormt van het dagelijkse succes in de organisaties die het over een andere boeg durven te gooien.

5. Vertrouwen
We hebben de mond vol van motivatie. Hoe kunnen we onze mensen motiveren? Hoe kunnen we onze medewerkers motiveren? Ik ben ervan overtuigd dat slechts EEN iemand jou kan motiveren: dat ben jij. De rest is onzin. In plaats van motiveren moet de leader dus bovenal vertrouwen schenken. Vertrouwen van de leader effent de weg naar actie, innovatie, productiviteit en dus – normaal gezien – meer geluk bij de medewerkers, die op hun beurt hun collega’s en de organisatie vertrouwen schenken … EN zo gemotiveerd blijven. Vertrouwen, transparantie, respect: dit zijn dé sleutelwoorden van de toekomst voor een positieve cultuur.

6. Nwow (http://www.slim-werken.be, waar onder andere @fvmas, @fodsz, @mysexyworkplace, @creaovate, @anoukvanoordt aan het woord komen) & Corporate Freedom (copyright @jperhard)
Technologie maakt integraal deel uit van onze werkomgeving. En een groot deel van onze besparingen hebben we te danken aan “kenniswerkers”. Hun werk bestaat in het absorberen en produceren van informatie; ze zijn dus niet noodzakelijk aan een werkplek gebonden. Naargelang van hun teamdoelstellingen kunnen ze dus kiezen waar, wanneer en hoe ze werken en leven. Nieuwe werkmethodes, gebaseerd op een vertrouwensrelatie, maken enorme besparingen op huur-, onderhouds-, energie- en transportkosten mogelijk. Daarnaast hebben ze ook een positief effect op de tevredenheid en inzet op de werkvloer, het aantrekken en behoud van talent, loyauteit, het verspreiden van informatie en op communicatie. Je moet er gewoon voor gaan en het voorbeeld geven. Laat die machtssymbolen (groot bureau met veel ramen en een persoonlijke printer) achterwege en treed toe tot een nieuwe wereld met performantie en geluk als streefdoel.

7. MVO & menselijk patrimonium
Toegevoegde waarde creëren voor de aandeelhouders is eigen aan onze kapitalistische wereld. Waarde creëren voor de onderneming is de revolutie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zich ervan vergewissen dat onze organisatie de maatschappij, het management en het milieu transparant, coherent en … ethisch benaderd. MVO is bedoeld voor de privé- en de overheidssector, maar blijft jammer genoeg nog te veel beperkt tot een marketingstrategie voor een goede reputatie. Nochtans is MVO veel meer dan een ecologische benadering (wat op zich al een stap vooruit is). MVO beperkt zich niet tot de strakke regeling van de ISO26000.
En toch moet MVO een plaats krijgen op de HR-agenda. Omdat we geen human resources managen. Omdat het om meer gaat dan een menselijk kapitaal dat we rendabel moeten maken. Omdat we verantwoordelijk zijn voor een menselijk patrimonium dat onze voorganger ons nagelaten heeft en dat wij zullen doorgeven aan onze opvolger. Het is onze verantwoordelijkheid als ontwikkelaar van menselijk patrimonium (doe me een plezier en schrap HRM van uw visitekaartje).

8. MaHRketing
Administratief personeelsbeheer, toezicht op de financieel directeurs, zelfpromotie of human resources management … De HR-medewerkers hebben nog voor jaren en jaren de handen vol met – om maar enkele voorbeelden te noemen – het competentiebeheer, het uiterst complexe, nog te integreren HRIS, KPI’s waarin (haast) niemand geïnteresseerd is, … Naast KISSS zullen de HR-medewerkers – excuseer – de ontwikkelaars van menselijk kapitaal – zich moeten verdiepen in maRHketing, met andere woorden de marketingregels moeten toepassen (markt, target, segmentatie, 5P, CRM, tevredenheidsenquêtes, … http://prezi.com/vfl5eprychv5/mahrketing/). Ze moeten de noden van hun klanten dus ter harte nemen. Want daar draait het namelijk allemaal om …

9. CO-
Als je nieuwe diensten op touw moet zetten of wil innoveren, denk dan CO.
Co-mission: betrek je stakeholders bij het vastleggen van je opdracht. De visie/opdrachten/waarden vanuit een ivoren toren vastleggen, ver van alle kritiek, moet zo snel mogelijk tot het verleden behoren.
Co-creation: betrek je klanten bij het vastleggen van je procedures, diensten.
Co-production: betrek je klanten bij het creëren van toegevoegde waarde (bepaalde rollen toevertrouwen aan leaders, ESS/MSS in het kader van een informatiesysteem, …).
Co-working: stel je werkomgeving open voor mensen van buiten je dienst (ja, ja, ook de o zo vertrouwelijke HR-materie), werk in goed overleg samen, en wissel (uiteraard niet-gevoelige) informatie uit.

10. Don’t manage. Love
En tot slot: probeer de mensen die deel uitmaken van je beroepsleven, niet te managen maar wel te koesteren. Ik weet dat dit heel “Peace & Love” klinkt. Misschien vind je het wel lachwekkend (of belachelijk). Maar denk je dat Michaël Schumacher, Ferrari (zijn bedrijf) en Jean Todd (zijn N + 1, zijn ‘chef’) het zo veel keer tot kampioen in de racewereld geschopt hadden indien hun beroepsrelatie beperkt gebleven was tot contractclausules, KPI’s, rechten en plichten? Waarom volgen we niet gewoon hun voorbeeld …? Stof tot nadenken.
Uiteraard zou ik het nog kunnen hebben over gamification, generatie Z, co-power, m-learning, point & know, f-factor, changemaker, …
Maar dat zou ons wat te ver leiden. En we moeten nog iets achter de hand houden voor 2013. Misschien heb je dan wel zin om nog eens bij Mme Irma langs te komen.
Wat er ook van zij: spread happiness around you. Straal van geluk en deel dit gevoel met wie je werkt en leeft. Want ze zijn het waard
Om mij happy te maken, click maar hier eens en stem voor de HR Manager van het Jaar http://bit.ly/xDCPTO

2 thoughts on “10 HR trends voor 2012

  1. Pingback: GPS-brainstormkit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s